Siirry sisältöön

Asuntomarkkina tarjoaa isoja mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita toimimaan nyt

Kasvukeskusten suuri ja kasvava asuntotarve, rakennuskustannusten nousu ja uudisrakentamisen pysähtyminen luovat vahvan pohjan asuntojen arvonkehitykselle lähivuosina. Pitkää aikaväliä tarkastelemalla selviää, että trendit tukevat asuntoihin sijoittamista. – Lyhyen aikavälin haasteista huolimatta markkina tarjoaa isoja mahdollisuuksia niille, jotka ovat valmiita toimimaan nyt, kirjoittaa Ethos Capitalin toimitusjohtaja Pietari Holopainen.

Suomen asuntomarkkinat ovat olleet viimeksi yhtä jäissä 30 vuotta sitten ja asuntoaloitukset ovat historiallisen alhaisilla tasoilla. Vaikka toipuminen alkaisi jo vuoden 2024 aikana, niin kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa voi olla vaikeaa enää estää, sillä rakentaminen on hidasta. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia sijoittajille, jotka ovat valmiita hyödyntämään nykyistä markkinatilannetta. 

Rakennusteollisuuden edunvalvontajärjestö RT kertoo kevätkatsauksessaan [1] kuinka asuntoaloitusten kokonaismäärä puolittui viime vuonna noin 17 500 asuntoon. Vapaarahoitteisessa kerrostalorakentamisessa nähtiin vuonna 2023 tilastohistorian suurin syöksy, peräti 80 prosenttia.

Vuonna 2024 asuntoaloitusten määrä on jäämässä vielä hieman viime vuotta pienemmäksi. ”Asuntorakentamisen osalta tämä vuosi on jo taputeltu. Tuotannon käynnistymisen edellytykset eivät ole parantuneet, eikä ensi vuodellekaan voi luvata kuin vaimeaa kasvua”, kertoo RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo [1].

Asuntorakentamisen pysähtymisellä voi olla kohtalokkaita seurauksia, kuten äkillinen asuntopula ja hintojen jyrkkä nousu pääkaupunkiseudulla, kun patoutuva kysyntä palaa aikanaan asuntomarkkinoille. EKP aloitti korkojen laskun kesäkuun kokouksessaan ja koronlaskujen jatkaminen tulevien kuukausien aikana voi aloittaa kysynnän palaamisen markkinoille.

Haasteet luovat isoja mahdollisuuksia

Vaikka rakennuskustannusten nousu on pysähtynyt hetkellisesti, ennusteiden mukaan ne lähtevät pian uudelleen nousuun [2]. Esimerkiksi puu-, teräs- ja betonimarkkinat ovat globaaleja, eikä Suomen rakennusmarkkinan heikko sentimentti vaikuta käytännössä ollenkaan näiden materiaalien hintoihin. Siksi pitkän aikavälin sijoittajan kannattaa varautua rakennuskustannusten nousuun, mikä edelleen nostaa hyvällä sijainnilla olevien asuntojen arvoa ja vuokratasoja.

Myös lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna Suomen asuntomarkkinat ovat kohdanneet merkittäviä haasteita. Korkojen nopea nousu ja liiallinen velkavivun käyttö ajavat osan toimijoista myymään asuntojaan markkinaan, joissa ostajat ovat juuri nyt vähissä. Tämä tilanne luo erityisiä paineita rakennusliikkeille, joilla on taseissaan paljon myymättömiä uudisasuntoja. Yksityiset sijoittajat, jotka ovat tehneet pitkään kestäneen nollakorkojakson innostamina asuntosijoituksia liian suurella velkavivulla, kohtaavat samoja paineita. 

Pitkän aikavälin trendit tukevat sijoittamista

Suomalaisen kuluttajan ostovoiman kehitys on palannut jälleen selkeästi positiiviseksi [3]. Lisäksi inflaatio ajaa asuntojen nimellisiä hintoja pääkaupunkiseudulla ajan kanssa ylöspäin, siksi asuntojen hinnoittelua tulee mielestämme seurata ostovoimakorjattuna yli ajan. Arviomme mukaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisesti myös Tampereella tulee olemaan merkittävä pula asunnoista vuosina 2025–27. Tämä johtuu näiden alueiden kasvavasta väestöstä ja lisääntyvästä kysynnästä yhdistettynä rakentamisen viivästymisiin ja tarjonnan rajoituksiin. 

Asuntopula luo suuria mahdollisuuksia sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää markkinan epätasapainoa. Uskomme vahvasti, että mahdollisuus parhaille tuotoille luodaan tekemällä päättäväisiä toimia vastavirtaan, synkimpinä aikoina.

Pietari Holopainen
Ethos Capital

Kirjoittaja Pietari Holopaisella on yli vuosikymmenen kokemus varallisuuden- ja omaisuudenhoidossa. Hän toimii Ethos Capitalin toimitusjohtajana ja osakkaana.

Ethos Capital on itsenäinen kiinteistösijoitusyhtiö. Tarjoamme kanssasijoittajillemme arvoa luovia temaattisia rahastoja keskittyen epätehokkaisiin kiinteistösegmentteihin ja hyödyntäen markkinatilanteiden tuomia mahdollisuuksia. 

Ethos Capitalilla on kaksi suljettua kiinteistörahastoa, Ethos Light Industrial Strategies I Ky sekä Ethos Residential Opportunities I Ky, jotka molemmat ovat sijoitus- ja varainkeruuvaiheessa. Sijoitamme aina yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tämä on meidän eetos.

Voit tutustua meihin osoitteessa https://ethoscapital.fi/ 

Lisätietoja antaa:

Pietari Holopainen
Toimitusjohtaja
Ethos Capital Oy
+358 41 311 5585
pietari.holopainen@ethoscapital.fi

Lähteet:

  1. Suhdannekatsaus kevät 2024, RT Rakennusteollisuus https://rt.fi/tiedotteet-ja-uutiset/2024/03/rakentamisen-suhdannekaanne-ei-ole-kasilla/
  2. International Construction Costs 2024 report, Arcadis https://www.arcadis.com/en/knowledge-hub/perspectives/global/international-construction-costs-2024
  3. Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi 2023, 4. vuosineljännes https://stat.fi/julkaisu/clmqcavfonirg0cunc22dcxut